Gastronomia

Gastronomia

RESTAURACJE

Agat, ul. 1 Maja 11, tel. 75 717 34 30
Bornit, ul. Mickiewicza 28, tel. 75 753 95 03
Bosman, ul. Morcinka 2, tel. 75 717 22 20
Dragon Bar, ul. 1 Maja 5
Fantazja, ul. Jedności Narodowej 14, tel. 75 717 29 07
HaLong, ul. 1 Maja 18c
Harnasie, ul. 1 Maja, tel. 75 717 24 06
Jelonek, ul. Piastowska 24, tel. 75 717 26 27
Kaijo, ul. Franciszkańska 2a, tel. 75 717 23 64
Kryształ, ul. 1 Maja 19, tel. 75 717 32 30
Młyn Św. Łukasza, ul. 1 Maja 16, tel. 75 717 27 09
Pink Panter, ul. Odrodzenia 1, tel. 75 717 25 07
Polonia, ul. Jedności Narodowej 5, tel. 75 717 22 59
Roma, ul. Turystyczna 23a, tel. 75 717 21 45
Sudety, ul. Krasickiego 10, tel. 75 717 27 36
Tajfun, ul. Turystyczna 17a
Weneda, Wzg. Paderewskiego 12, tel. 75 717 29 57
Wzrok, ul. Osiedle Podgórze 13, tel. 75 717 25 39
Las, ul. Turystyczna 8, tel. 75 717 29 55
Złota Jamka, ul. 1 Maja 16a, tel. 75 717 34 59

BARY

Bajka, ul. Jedności Narodowej 10, tel. 75 717 21 80
Bożena, ul. Jedności Narodowej 14, tel.75 717 21 17
Eat&Go, ul. Jedności Narodowej 22, tel. 75 717 39 77
Hubertus, ul. Jedności Narodowej 30, tel. 75 717 26 24
Pod Skocznią, ul. Mickiewicza 5, tel. 75 717 26 96

Redakcja serwisu nie odpowiada za treść reklam i kategoryzację obiektów